Đang tải...
Danh mục

Phương thức thanh toán

Khách hàng mua sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng có thể tiến hành thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ thanh toán: Visa, ATM...

Đối với hình thức mua hàng Online bạn có thể thanh toán chi phí mua hàng bằng các hình thức sau:

+  Hình thức 1: Hình thức COD ( Khách hàng sẽ tiến hành thanh toán chi phí mua hàng có người giao hàng khi nhận được hàng).
+  Hình thức 2: Bạn có thể chuyển tiền thanh toán mua hàng cho Care4U qua tài khoản ngân hàng.

Hệ thống cửa hàng